Reles Bimetalico

 • »cod.: 54300 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1AC1 1,1-1-6A SIEMENS

 • »cod.: 54320 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1DB0 2,2-3,2A

 • »cod.: 54340 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1EB0 2,8-4A S00 SIEMENS

 • »cod.: 54360 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1GB0 4 5-6 3A S00 SIEMENS

 • »cod.: 54380 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1JB0 7-10A S00 SIEMENS

 • »cod.: 54400 - RELE BIMETALICO 3RU11 16-1KB0 9-12A

 • »cod.: 54420 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1A 1-1 6A SIEMENS

 • »cod.: 54440 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1C 1 6-2 5A SIEMENS

 • »cod.: 54460 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1E 2 5-4 A SIEMENS

 • »cod.: 54480 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1G 4-6 3 A SIEMENS

 • »cod.: 54580 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1J 6 3-10 A SIEMENS

 • »cod.: 54500 - RELE BIMETALICO 3UA50 40-1K 8-12 5 A SIEMENS

 • »cod.: 54520 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-1C AJUSTE: 1,6-2,5A

 • »cod.: 54560 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-1E AJUSTE: 2,5-4A

 • »cod.: 54540 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-1G AJUSTE: 4-6A

 • »cod.: 54600 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-1J AJUSTE: 6,3-10A

 • »cod.: 54620 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-2A AJUSTE: 10-16A

 • »cod.: 54640 - RELE BIMETALICO 3UA52 40-2C AJUSTE: 16-25A

 • »cod.: 54660 - RELE BIMETALICO 3UA55 40-2A AJUSTE: 10-16A

 • »cod.: 54680 - RELE BIMETALICO 3UA55 40-2B AJUSTE: 12,5-20A